Szansa na ratunek przed bankructwem

W 2016 roku weszła w życie ustawa regulująca Prawo restrukturyzacyjne, które ma stanowić pomoc dla przedsiębiorców, będących w trudnej sytuacji materialnej. Chodzi o efektywną restrukturyzację, mając na uwadze ochronę praw wierzycieli. Wszystkie prace nad tą ustawą podjęła komisja sprawiedliwości.

Jakie wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy?

Projekt, który wszedł w życie w 2016 roku mówi, że przedsiębiorstwa, które znajdują się w sytuacji problematycznej jeśli chodzi o finanse mogą skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych. Dzięki nim, firmy mają szansę na poradzenie sobie z płynnością finansową i uniknąć ostateczności, jaką jest likwidacja firmy. Dużym udogodnieniem jest to, że przedsiębiorcy mają możliwość samodzielnego wybrania procedury, która jest najbardziej odpowiednia do potrzeb i możliwości posiadanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, dzięki tej ustawie mogą uzyskać zdolność restrukturyzacyjną. Z tej możliwości nie może skorzystać Skarb Państwa, ani żadne jednostki samorządu terytorialnego. Tego typu postępowanie jest dedykowane przede wszystkim firmom, które są niewypłacalne i grozi im bankructwo. Dłużnicy otrzymują szereg narzędzi prawnych, które wspierają ich w przeprowadzeniu efektywnej restrukturyzacji. Zmienia się również sytuacja wierzycieli, ponieważ mają większy wpływ na przebieg postępowania.

Wraz z ustawą pojawiło się także uproszczenie i szybsza realizacja procedury upadłościowej. Czas postępowań sądowych znacznie się zmniejszył, ponieważ nastąpiło ujednolicenie formularzy, które w większości są dostępne elektronicznie. Jest to ogromny plus dla przedsiębiorców, gdyż mają więcej czasu i mniej kosztów muszą ponieść związanych z tym postępowaniem.

Szansa na ratunek przed bankructwem

Powstanie Centralnego Rejestry Restrukturyzacji i Upadłości

Wraz z nowymi zmianami nastąpiło otwarcie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Znajduje się w nim wyszukiwarka prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. Oprócz tego umieszczone są także informacje o wszelkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.