Komornik sądowy: prawa i obowiązki

Komornik w świetle prawa jest uważany za funkcjonariusza publicznego. Jest to osoba, której podstawowym obowiązkiem jest odzyskanie wszystkich należności od firm oraz osób fizycznych, które zalegają ze spłatą należności w wyznaczonym terminie. Takowe należności mogą być związane z kłopotami ze spłatą kredytów, a także regulowaniem rachunków. Wszystkie prawa i obowiązki dotyczące komornika sądowego regulowane są zgodnie z Ustawą z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Każdy komornik musi wykonywać swoją pracę na mocy wyroku sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Głównym zadaniem komornika, jest dostarczenie postanowienia dłużnikowi, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat wszczętej egzekucji. Takowe postanowienie powinno posiadać, między innymi: oznaczenie orzeczenia sądowego, sposobu egzekwowania długu oraz pouczenie o możliwości zaskarżenia wydanego postanowienia oraz określeniem sposobu i terminu oddania należności. Każdy komornik pracujący poza biurem powinien mieć przy sobie identyfikator ze swoim zdjęciem, a także danymi osobowymi. Każdy identyfikator zostaje wydany na mocy Krajowej Rady Komorniczej.

Komornik sądowy: prawa i obowiązki

Egzekutor ma pełne prawo wejść do mieszkania, po uzyskaniu orzeczenia z sądu. Przy tym działaniu, jego obowiązkiem jest wylegitymowanie się oraz przedstawienie swojej pozycji. Warto wiedzieć, że jeżeli dłużnik nie wyrazi zgodny na wpuszczenie komornika do lokalu, można liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Może dojść nawet do sytuacji, w których komornik zarządzi przymusowe otwarcie lokalu i dokona przeszukania w towarzystwie policji. Każdy komornik powinien przestrzegać swoich praw i obowiązków. Należy wiedzieć, że egzekutor nie ma najmniejszego prawa zapukać do naszych drzwi w przysłowiową niedzielę. Wyjątkiem jedynie może być zezwolenie, wydane przez samego prezesa sądu rejonowego. Każdy komornik winien wykonywać swoje obowiązki jedynie od poniedziałku do soboty, także w określonych godzinach: od 7 rano do 21. Warto również pamiętać, że nie wszystkie przedmioty z naszego lokalu komornik może zająć. Do takich rzeczy zaliczamy, między innymi: odzież, żywność, opał, a także niezbędne przedmioty urządzenia domowego.