Defibrylator AED – czym jest to urządzenie i jak się je obsługuje?

Defibrylatory AED pojawiają się w coraz większej ilości miejsc w Polsce. Spotkać je możemy w pobliżu stacji metra, na przystankach autobusowych, w urzędach, szkołach, a coraz częściej także w prywatnych miejscach pracy. Ich coraz powszechniejsza obecność pozytywnie wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa, gdyż defibrylatory AED pozwalają na uratowanie życia drugiego człowieka w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

Czym są defibrylatory AED i jak działają?

Defibrylatory AED to niewielkie, przenośne urządzenia, które umieszcza się głównie w miejscach często uczęszczanych przez ludzi. Ich zadaniem jest niesienie pomocy osobom, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia. defibrylatory aed to w pełni zautomatyzowane urządzenia zaprojektowane do użytku dla każdej osoby. W praktyce oznacza to, że defibrylator serca może zostać wykorzystany w celu ratowania życia drugiego człowieka także przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego ani doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Jak to możliwe?

Defibrylatory AED po uruchomieniu udzielają czytelnych i prostych w odbiorze komunikatów głosowych, których zadaniem jest przeprowadzenia ratownika przez cały proces defibrylacji. Poszczególne czynności są dodatkowo przedstawiane w formie obrazkowej wyświetlanej na ekranie urządzenia. Defibrylator AED przed podaniem impulsu elektrycznego analizuje rytm serca osoby poszkodowanej i na podstawie uzyskanych danych podejmuje decyzję o konieczności wykonania defibrylacji. Siła impulsu oraz pozostałe parametry defibrylacji są dobierane w sposób automatyczny, co sprawia, że użycie defibrylatora jest bezpieczne dla poszkodowanego i nie jest w stanie wyrządzić mu krzywdy.

Defibrylator AED – czym jest to urządzenie i jak się je obsługuje?

Defibrylator serca – urządzenie, które skutecznie ratuje ludzkie życie

Wszystko to sprawia, że defibrylatory aed mogą być użyte przez każdą osobę będącą świadkiem zdarzenia. Ich pełne zautomatyzowanie, prostota obsługi oraz bezpieczeństwo pozwalają każdemu z nas uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Warto bowiem wiedzieć, że w przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda upływająca sekunda może przesądzić o tym, czy chorego uda się przywrócić do życia. Służby ratownicze potrzebują od kilku do kilkunastu minut, aby dotrzeć na miejsce wypadku, co w wielu przypadkach może okazać się zbyt długim czasem. Według najnowszych badań użycie defibrylatora AED w czasie oczekiwania na pogotowie podnosi o aż 70% szanse na przeżycie poszkodowanego!

Obsługa defibrylatora serca jest bardzo prosta. W pierwszej kolejności należy uruchomić urządzenie oraz przykleić elektrody na odsłoniętej klatce piersiowej poszkodowanego. Następnie wystarczy postępować według wskazówek udzielanych przez urządzenie, które dokona analizy rytmu serca poszkodowanego oraz zdecyduje o konieczności przeprowadzenia defibrylacji. Jeśli zaistnieje taka konieczność należy zadbać, aby wszyscy świadkowie zdarzenia odsunęli się od poszkodowanego, a następnie nacisnąć przycisk defibrylacji. Po wykonaniu defibrylacji, jeśli poszkodowany nadal nie odzyskał świadomości należy kontynuować resuscytację do chwili, kiedy na miejscu zjawią się służby ratownicze. Więcej informacji na temat działania defibrylatorów AED i ich obsługi można uzyskać na stronie: https://projektaed.pl/defibrylatory-aed/.