Likwidacja działalności gospodarczej w praktyce

Jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie ciążą na przedsiębiorcach jest zamknięcie działalności gospodarczej. Jest to jednak często jedyny słuszny wybór w sytuacji, kiedy firma przestała przynosić zyski, jej prowadzenie jest z różnych powodów niemożliwe lub przestało być opłacalne pod względem finansowym. Kiedy warto zdecydować się na zakończenie działalności gospodarczej i jak tego dokonać w praktyce?

Kiedy należy zdecydować się na likwidację działalności gospodarczej?

Likwidacja działalności gospodarczej nie jest łatwą decyzją. Istnieją jednak sytuacje, kiedy jej podjęcie jest jedynym słusznym wyborem. Zamknięcie firmy warto rozważyć zwłaszcza w sytuacji, kiedy po kilkunastu miesiącach prawidłowego prowadzenia działalności zauważymy, że firma pochłania więcej środków finansowych, czasu oraz wysiłku niż przynosi zysków. Zazwyczaj rok pracy wystarczy, aby obiektywnie stwierdzić, czy dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa ma sens, czy też może lepszym rozwiązaniem będzie jego zamknięcie.

Kolejnym powodem, dla którego warto wziąć pod uwagę zakończenie działalności gospodarczej jest brak klientów. Jeśli nasze produkty i usługi nie cieszą się takim zainteresowaniem wśród odbiorców, jak zakładaliśmy i pomimo nakładów na promocję firmy oraz reklamę jej usług, baza klientów się nie powiększa, również warto rozważyć zamknięcie działalności. Zanim jednak to zrobimy, warto zastanowić się nad innymi metodami promocji, które być może sprawią, że firma zacznie zwiększać swoje zasięgi. Innym powodem przemawiającym za likwidację przedsiębiorstwa jest brak czasu, energii lub chęci kontynowania w nim pracy.

Likwidacja działalności gospodarczej w praktyce

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

Aby zamknąć działalność gospodarczą, należy wykonać kilka czynności. Większość z nich możemy zrobić bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu. W pierwszej kolejności powinniśmy wyrejestrować działalność z CEiDG - robimy to składając druk CEiDG-1 i zakreślając podpunkt „Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG”. Po jego wpłynięciu poinformowany zostanie urząd skarbowy, który wykreśli przedsiębiorcę z rejestru REGON.

Następnie należy w ciągu 7 dni od likwidacji działalności wyrejestrować siebie i ewentualnych współpracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego - służy temu wniosek ZUS ZWUA lub ZUS ZCNA (dla członków rodziny). 14 dni mamy natomiast na wyrejestrowanie siebie jako płatnika składek.

Likwidacja firmy obejmuje także obowiązek sporządzenia spisu z natury, który obejmuje towary, materiały, wyroby, produkcję w toku oraz braki i odpady. W sytuacji, kiedy nie ma żadnego z tych elementów, należy sporządzić zerowy spis z natury oraz dostarczyć do go urzędu skarbowego. Na podstawie tego dokumentu wyliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy. Należy zadbać również o sporządzenie wykazu składników majątku firmy, który powinien pozostać w dokumentacji firmowej.

Płatnicy VAT muszą rozliczyć się również z podatku VAT oraz powiadomić o przeprowadzeniu spisu towarów, materiałów, wyposażenia oraz środków trwałych US w terminie 7 dni od likwidacji firmy. Dodatkowo, jeśli firma korzystała z kasy fiskalnej, należy dokonać jej zamknięcia oraz dokonać odczytu jej pamięci w obecności pracownika US w terminie 7 dni od dnia zamknięcia kasy.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych Kraków.