APQP - czym się charakteryzuje i jakie niesie korzyści?

Duże przedsiębiorstwa oraz koncerny każdego roku na własnej skórze przekonują się, że konkurencja nie śpi i robi wszystko, by być zawsze o krok szybciej od pozostałych. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, dzięki którym osiągają lepszą sprzedaż i umacniają swój wizerunek. Jednym ze skutecznych działań w tej dziedzinie jest APQP. Czym jest i co można zyskać, stosując je w swojej firmie?

Produkt wysokiej jakości

Za skrótem APQP kryje się anglojęzyczna fraza Advanced Product Quality Planning, co w przekładzie na język polski oznacza Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów. Jest to złożony proces pełen działań, których efektem jest ciągły wzrost jakości wdrażanego produktu, aby była ona odpowiednio satysfakcjonująca dla poszczególnych organizacji. APQP to zbiór wytycznych, które stosowane są w komunikacji na linii firma-poddostawca. Pierwotnie opracowane zostały przez Wielką Trójkę motoryzacji, do których zalicza się Chrysler, Ford oraz General Motors. Cały proces apqp rozpoczyna się w momencie projektowania produktu, a kończy się w chwili produkcji seryjnej.

Harmonogram APQP

APQP opiera się na harmonogramie, który stosują firmy przyjmujące zamówienie na dany produkt. Zawiera on szczegółowy opis wszystkich etapów, który musi być zatwierdzony przez dział zaopatrzenia. Dokument powinien zawierać istotne terminy oraz kamienie milowe związane z realizacją projektu. Harmonogram zazwyczaj składa się z kilku faz, o których mowa poniżej.

 APQP - czym się charakteryzuje i jakie niesie korzyści?

Planowanie i określenie programu

W tej fazie szczegółowo opisane są oczekiwania i potrzeby klienta względem zamówionych produktów wraz z określeniem, w jaki sposób firma jest w stanie tym oczekiwaniom sprostać. Uwzględnia się tutaj wytwarzanie produktów w określonych kosztach.

Projektowanie i rozwój wyrobu

Na tym etapie ustala się tzw. wykonywalność wyrobu. Szczegółowej analizie podlegają wymagania techniczne produktu, wyszukiwane są też ewentualne problemy, które można napotkać na etapie produkcji.

Projektowanie i rozwój procesu

Ten etap skupia się na określeniu cech systemu produkcji, które powinny dążyć do ustalonej jakości wyrobów. Efektem tej części harmonogramu jest zapewnienie takiego systemu produkcji, który spełni wszelkie wymagania i potrzeby klienta.

Walidacja wyrobu i procesu

Czwarty etap działań ma za zadanie określić, czy wprowadzone założenia produkcyjne są przestrzegane i spełniają oczekiwania zamawiającego. Następuje tutaj produkcja próbnej serii produktów, podczas której należy upewnić się, czy zapewniona jest jakość produktu oraz czy nie trzeba wprowadzić dodatkowych działań, mających za zadanie ten produkt ulepszyć.

Działania korygujące

Ostatnim etapem jest dokładna kontrola produktu czy spełnia wszelkie normy wraz z wprowadzeniem ewentualnych poprawek, jeśli będą takie konieczne.

Dzięki APQP firma jest w stanie dostarczyć klientowi wysokiej jakości produkt przy zachowaniu dobrej ceny, efektownie wykorzystując swoje zasoby poprzez wprowadzenie wczesnych zmian. Produkt jest dzięki temu dopasowany do potrzeb klienta, a firma jest w stanie uniknąć nieoczekiwanych zmian w późniejszych etapach rozwoju produktu.