W jakich okolicznościach przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych?

Opóźniony lub odwołany lot to nie wszystkie przykre niespodzianki, a którymi niejednokrotnie mierzą się pasażerowie nawet znanych linii lotniczych, takich jak Lufthansa, ponieważ zdarzają się również zniszczenia, zagubienia bagaży, zakaz wejścia na pokład samolotu. Czy w takiej sytuacji pasażer, który przecież opłacił podróż ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie? Tak, jednak każdy przypadek może być zupełnie inaczej rozstrzygany, dlatego przed wyborem przewoźnika, warto zapoznać się z regulaminem, w którym powinny zostać zawarte wszystkie najważniejsze punkty opisujące ewentualne zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia utrudnień.

Ochrona prawna pasażerów

Pasażerowie linii lotniczych Lufthansa, Ryanair i innych mogą powołać się na Rozporządzenie wydane przez Parlament Europejski o numerze 261/2004, w trudnych sytuacjach Klient nie musi być zdany na łaskę przewoźnika. Jeżeli Lifthansa, czy inna linia lotnicza odwołuje lot i nie poinformuje o tym fakcie pasażerów na co najmniej 14 dni przed planowanym odlotem, jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Termin ten może wynosić 7 dni, ale tylko w przypadku, gdy przewoźnik zaproponuje alternatywny sposób podróży do miejsca docelowego, jednak wylot musi być zaplanowany nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym wcześniej, ani później niż na 4 godziny po tym zgodnym z pierwotnym planem. W przypadku, gdy pasażer zdecyduje się na zwrot biletu, do czego przysługuje mu prawo w ciągu 7 dni, przewoźnik również może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy jednak zostanie ono przyznane, jego wartość musi być wypłacona w formie pieniężnej. Wielu pasażerów nie do końca zdaje sobie sprawę, że odszkodowania powinny być wypłacane, w dochodzeniu swoich praw może skutecznie pomóc firma DelayFix, która od początku do końca reprezentuje Klienta przed Liniami Lotniczymi Lufthansa.

W jakich okolicznościach przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych?

W jakiej wysokości wypłacane są odszkodowania?

Prawo międzynarodowe Unii Europejskiej przewiduje 3 stopnie kwot wypłacanych w zakresie lufthansa odszkodowanie za nieprawidłową realizację podróży, również przez linie lotnicze Lufthansa. W przypadku, gdy trasa łączna lotu wynosi maksymalnie 1500 kilometrów, a opóźnienie przekracza 3 godziny wysokość odszkodowania, o które można się ubiegać wynosi 250 Euro. Wyższa wartość dotyczy lotów o łącznym dystansie w przedziale 1500 - 3500 km i wynosi 400 Euro, natomiast najwyższe odszkodowania mogą otrzymać osoby, które zarezerwowały lot o łącznym dystansie powyżej 3500 km, a ewentualne opóźnienie wynosiło ponad 4 godziny. W takich przypadkach Lufthansa powinna liczyć się z faktem, że pasażerowie mają prawo dochodzić swoich praw nawet na drodze sądowej, a pomóc w tym może DelayFix, gdzie grono specjalistów rozpatruje każde zgłoszenie indywidualnie. W przypadku opóźnień powyżej 5 godzin Lufthansa oraz inne linie lotnicze muszą zagwarantować pasażerom dostęp do posiłków i napojów, transport na lotnisko początkowe, zwrotu środków za bilet oraz wykonanie telefonu lub wysłanie maila – oczywiście bez żadnych opłat. W przypadku jakichkolwiek zaniechań warto dochodzić swoich praw.