Konsulting – jak wygląda praca doradcy i czym się charakteryzuje?

Z pewnością mieliśmy kiedyś jakiś problem. Ludzkim odruchem jest więc poproszenie kogoś o radę w trudnej sytuacji. Oczywiście, to jakie poczynimy kroki w tym kierunku zależy już tylko i wyłącznie od nas samych, jednak często posiłkujemy się informacjami, które dostaliśmy od godnych zaufania ludzi. Podobnie działa to w biznesie. Posiadając firmę, niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie rozwiązanie będzie najlepsze i prosimy o pomoc wyspecjalizowane w tym kierunku firmy.  

Ich doradztwo ma na celu rozwiązać nasz problem poprzez znalezienie odpowiedniego rozwiązania w zakresie wypełniania dokumentów, rozliczeń podatkowych czy eksportu lub importu towaru zza granicy. 

Jakie rozróżniamy rodzaje doradztwa? 

Najczęstszą formą pomocy, z której korzysta większość przedsiębiorstw jest doradztwo strategiczne. To właśnie w tym zakresie usług znajdują się wszystkie porady dotyczące planów rozwojowych naszej działalności. Wlicza się w nie badanie i obserwację ruchów konkurencji, określanie odpowiedniego planu na wejście na rynek krajowy lub międzynarodowy czy chociażby sposób promocji.  

Drugim pod względem ilości chętnych rodzajem doradztwa jest to skupiające się na finansach. Sporządzanie analiz finansowych i bilansu zysków i strat, a także sugestie dotyczące operowania budżetem to czynności, z którymi niejeden właściciel firmy może sobie samemu nie poradzić. 

W ofertach firm konsultingowych istnieją również takie usługi jak doradztwo podatkowe, informatyczne, a nawet personalne. Wszystkie te formy są skierowane bezpośrednio do właścicieli firm mających problem kolejno z rozliczeniami, strukturą strony i promocją w sieci oraz ze zgraniem i efektywnością swoich pracowników.  

Konsulting – jak wygląda praca doradcy i czym się charakteryzuje?  

Konsulting na skalę międzynarodową 

Z doradztwa strategicznego w zakresie wejścia na rynek zagraniczny również korzysta się stosunkowo często. W końcu nie każdy z nas ma pojęcie o tym, co aktualnie dzieje się we wszystkich krajach świata, a także jakie panuje tam prawo. Warto zauważyć, że również przedsiębiorstwa oferujące doradztwo w tej kwestii są wyspecjalizowane wyłącznie w określonych regionach.  

Często takie firmy specjalizują się w krajach położonych stosunkowo niedaleko siebie, jak np. konsulting białoruś, Ukraina czy Turcja, a to ze względu na nieduże różnice w prawie eksportowym na terenie tych państw. Ma to swoje duże plusy, gdyż niekiedy eksporterzy planujący wywóz towaru do jednego kraju, decydują się na nawiązanie współpracy dodatkowo z innymi. 

Jak zostać konsultantem? 

Aby dostać się do pracy jako doradca strategiczny, nie musimy mieć tak naprawdę żadnego wykształcenia wyższego. Oczywiście, jest ono mile widziane, jednak bardziej oczekuje się przestrzennego i analitycznego myślenia, a także dobrej znajomości języków obcych. 

Należy pamiętać, że doradca uczy się niemalże cały czas. Prawo często się zmienia i udoskonala, więc trzeba śledzić to na bieżąco i być dobrze obeznanym w przepisach panujących u nas, jak i za granicami naszego kraju. Chcąc zostać dobrym konsultantem musimy także umieć szybko pozyskiwać niezbędne dla nas informacje, a następnie dokładnie je analizować.