Kiedy grozi nam egzekucja komornicza?

Większość z nas ma jakieś zobowiązania finansowe wobec instytucji lub innych osób, które należy regularnie spłacać w formie rat. W momencie przerwy w spłacie zaległości powstaje zadłużenie, które może nieść ze sobą poważne i kosztowne konsekwencje finansowe. Kiedy grozi nam egzekucja komornicza?

Komornik działa jako ostatni

Jeśli zalegamy ze spłatą jednej, dwóch, lub kilku rat, wierzyciel uruchomi procedurę windykacyjną, która polega na listownym dostarczaniu monitów i telefonicznych ponagleniach z wezwaniem do uregulowania należności.

Warto w tym miejscu nadmienić, że postępowanie windykacyjne można wszcząć w przypadku, jeśli dłużnik jest osobą prywatną, a należna kwota do spłaty jest równa lub wyższa 200 zł brutto. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, kwota musi przekroczyć 500 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że dłużnik może być bezkarny w przypadku nieuregulowania długu o mniejszej wartości. Niższe sumy również podlegają działaniom ze strony instytucji pożyczkowej, która dochodzi swoich należności na drodze postępowania windykacyjnego poprzez wysyłanie monitów, sms-ów lub powiadomień na skrzynkę elektroniczną.

Rozpoczęcie negocjacji

Jeśli dłużnik nie reaguje na wezwania ze strony wierzyciela, instytucja finansowa uruchamia proces windykacji swoich długów. Pierwszym etapem są zazwyczaj negocjacje. Jeśli po ustaleniach dłużnik nadal nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, firma prawdopodobnie zleci odzyskanie swoich należności zewnętrznej firmie windykacyjnej (choć większość firm pożyczkowych posiada własny dział windykacji).

Działania windykatora

Zadaniem firmy windykacyjnej jest ściągnięcie zadłużenia na dwa sposoby. Na 60 dni przed upływem terminu płatności daje szansę na polubowne załatwienie sprawy i stopniowe wyjście ze spirali zadłużenia. Po upływie terminu płatności dłużnik powinien spodziewać się pisemnego zawiadomienia o obowiązkowej spłacie długu czy ponagleń telefonicznych, za pomocą sms-a lub e-maila. Działania te obciążone są dodatkową opłatą.

Kiedy grozi nam egzekucja komornicza?

Działania komornika

Jeśli czynności windykacyjne nie przynoszą rezultatów, wierzyciel kieruje sprawę do sądu. Sprawa otrzymuje wówczas tytuł komorniczy, na podstawie którego komornik rozpoczyna procedurę komorniczą. Na tym etapie nie ma możliwości rozłożenia długu na raty lub polubownego załatwienia sprawy.

Komornik działa na podstawie wyroku sądowego, a jego procedura zaczyna się zazwyczaj od ściągnięcia należności z naszego wynagrodzenia. Komornik może zająć jednorazowo do 50% pensji. Jeśli nie mamy stałego źródła dochodu lub konta bankowego, należy spodziewać się wizyty komornika w miejscu zamieszkania. Tutaj może on zająć przedmioty podlegające egzekucji komorniczej, z wyłączeniem między innymi: bielizny, odzieży dziennej, żywności, opału, urządzeń domowych czy przedmiotów do nauki.

Narastające zadłużenie skutkuje także wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników, dlatego warto podjąć działania już na etapie procedury windykacyjnej.

Tekst przygotowano przy współpracy z Paweł Zając (komornik warszawa).