Jak rozpoznać autyzm u dziecka?

Autyzm to niestety często występująca przypadłość u dzieci. Objawia się przede wszystkim odsunięciem od świata zewnętrznego, unikaniem kontaktów z innymi ludźmi. Innymi słowy jest to zamykanie się we własnym świecie, do którego nikt z zewnątrz nie ma dostępu. Choć symptom ten jest cały czas poznawany, zakłada się, iż u jego podłoża znajdują się zmiany w mózgu. Być może są one uwarunkowane genetycznie. Jednoznaczne przyczyny autyzmu są cały czas wyjaśniane, oby w najbliższej przyszłości udało się znaleźć sposób na wspieranie chorych.

Jak rozpoznać autyzm u dziecka?

Jakie objawy mogą wskazywać na autyzm?

Pierwsze objawy ewentualnego autyzmu są zauważalne tuż przed ukończeniem trzeciego roku życia. Nierzadko rodzice potrafią wyłapać niepokojące symptomy u niemowlaka. To, co może zaniepokoić to nadmierny spokój dziecka, brak skupienia wzroku na ludziach z najbliższego otoczenia, rodzaj apatii. Może pojawić się długotrwałe wpatrywanie w jeden, nieruchomy punkt oraz sztywnienie mięśni, gdy bierze się dziecko na ręce. Nie jest również normalne, gdy dziecko nie gaworzy i nie próbuje nawiązywać żadnego kontaktu.

Zachowania dzieci z autyzmem

Im dziecko jest starsze, tym objawy przybierają na sile. O wiele wyraźniej widoczny jest problem z mówieniem, zamykanie się na kontakt z innymi. Dziecko ignoruje rodziców, pozostałych członków rodziny oraz rówieśników. Lubi przebywać w samotności, nie reaguje w żaden sposób na bodźce zewnętrzne – nawet ból. Wyraźne wyobcowanie wywołuje w rodzicach i najbliższych obawy i lęki, co do przyszłości. Zanim jednak wdroży się pomoc dzieciom z tą przypadłością, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki. Dzieli się ją na dwa etapy. Pierwszy to badanie rozwoju dziecka, a drugi wszechstronna ocena małoletniego. W ramach pierwszej części badania terapeuta określa, czy u dziecka występuje opóźnienie w rozwoju. Istotne jest tutaj przeprowadzenie wywiadu z rodzicami. Gdy powyższe zostaje potwierdzone lub wykluczone, następują szeroko pojęta ocena dziecka. Często angażuje się do tego specjalistów z zakresu neurologii, pediatrii oraz psychologii.