Lifelong Learning – potrzeba całożyciowego uczenia się

„Człowiek uczy się przez całe życie” – popularne powiedzenie ma w sobie więcej prawdy, aniżeli większość z nas mogłaby przypuszczać. Jest to dostrzegalne w szczególności we współczesnym świecie, który jest nastawiony na stałe podnoszenie i rozwijanie swoich kompetencji. Właśnie dlatego możemy spotkać więcej kursów, studiów podyplomowych i szkoleń, które umożliwiają realne wyjście na lepszą pozycję na rynku pracy.

Dlaczego potrzebne jest całożyciowe uczenie się?

Koncepcja lifelong learning wiąże się z podejściem do współczesnego człowieka, który powinien stale być aktywnym, a także powinien dbać o rozwój wiedzy i umiejętności nie tylko osobistych, ale i społecznych oraz obywatelskich. Wynika to z faktu, że obecnie zmiany zachodzą nieustannie i dotyczą praktycznie wszystkich obszarów życia. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest rozwój technologiczny oraz cyfryzacja świata. Sprawia to, że zarówno w przestrzeni zawodowej, jak i osobistej potrzebujemy umiejętności, o których jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu nikt by nie pomyślał.

Lifelong Learning – potrzeba całożyciowego uczenia się

Zagrożenie automatyzacją a poszukiwanie pracowników

W związku z tym, że niemal połowa zawodów w Polsce jest „zagrożona” automatyzacją, przedsiębiorstwa coraz częściej jasno zaznaczają potrzebę posiadania pracowników o umiejętnościach cyfrowych. Tu jednak pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednich osób. To zaś prowadzi do powstania specyficznej luki w zatrudnieniu, która sprawia, że faktycznie poszukuje się pracowników. Jednak nie mówi się tu o dowolnych osobach, ale o tych, którzy mają konkretne umiejętności.

Zalety uczenia się przez cały życie

Posiadanie podstawowych umiejętności cyfrowych jest istotne nie tylko ze względu na to, że Internet oferuje wiele możliwości edukacyjnych oraz zaspokajających potrzeby rozrywkowe. Przede wszystkim znajomość nowoczesnych technologii pozwala na lepsze wykorzystywanie wydajniejszych narzędzi, które wpływają na wydajność pracy i osiągnięcia danego przedsiębiorstwa. To zaś jest kluczowe, jeśli zależy nam na osiągnięciu sukcesu i popchnięciu do przodu swojej kariery.