Zasiedzenie nieruchomości — Dowiedz się, czym jest, jak działa i jak nabywać nieruchomość w ten sposób

Zasiedzenie nieruchomości to bardzo interesująca kwestia, która pozwala nabyć nieruchomość i stać się jej właścicielem pomimo braku prawa do niej. Duża część osób znajduje się w takiej sytuacji, mieszkając w danej nieruchomości od wielu lat, ale nie będąc jednocześnie właścicielem tej nieruchomości. W tym tekście poruszamy i przedstawiamy kwestię związaną z zasiedzeniem nieruchomości oraz odpowiadamy na wszystkie najważniejsze pytania związane z tym tematem.

Zasiedzenie nieruchomości — Dowiedz się, czym jest, jak działa i jak nabywać nieruchomość w ten sposób

 

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to stanie się jej właścicielem po określonej liczbie lat użytkowania. Aby stać się właścicielem nieruchomości, nie musimy posiadać praw do niej, aktu własności czy jakichkolwiek dokumentów. Wystarczające przy nabyciu jest jedynie władanie i mienie w posiadaniu takiej nieruchomości. Choć jest to dość szerokie określenie, można je bardzo prosto zdefiniować. Osoba, która chce skorzystać z prawa do zasiedzenia, musi mieć dostęp do danej nieruchomości oraz posiadać ją jako właściciel. Będzie to z pewnością czerpanie korzyści posiadania nieruchomości oraz ponoszenie strat związanych z jej utrzymaniem. Do korzyści zaliczyć możemy np. mieszkanie w domu, a do strat płacenie czynszu czy fundowanie napraw i remontów. Stan taki określany jest prawnie jako posiadanie samoistne.

Czas oraz dobra i zła wiara

Zasiedzenie następuje po określonej liczbie lat użytkowania nieruchomości. Istnieją dwie opcje. Pierwszą jest użytkowanie nieruchomości w dobrej wierze i następuje ono po 20 latach. Na zasiedzenie będziemy musieli poczekać 30 lat, gdy posiadamy nieruchomości w złej wierze. Dobra wiara występuje, wtedy gdy będziemy  posiadać i władać nieruchomością w pełnym przekonaniu, że przysługują nam prawa do tej nieruchomości.

Proces zasiedzenia

Sam proces zasiedzenia nie wymaga jakiegokolwiek działania z naszej strony. Zasiedzenie odbywa się “z automatu” po przekroczeniu ilość lat. Aby potwierdzić zasiedzenie, należy jedynie złożyć wniosek do sądu, który będzie potwierdzeniem zasiedzenia i nabycia praw do nieruchomości. Sam proces nie jest uznaniowy, a jedynie potwierdza fakt zaistniałej sytuacji przez sąd.