Podróże o wymiarze duchowym

Dlaczego pielgrzymki cieszą się dużą popularnością?

Pielgrzymki już od długiego czasu nie są obiektem zainteresowania wyłącznie osób starszych. Coraz częściej organizowane są młodzieżowe pielgrzymki do świętych miejsc w kraju i za granicą. Podczas takiej podróży młodzi ludzie mają okazję zbliżyć się do Pana Boga. Dodatkowo można nawiązać ciekawe znajomości, które mogą utrzymać się przez wiele lat. Prośby o noclegi uczą natomiast pokory oraz poznawania dobrych cech ludzkich, takich jak gościnność oraz pomoc bliźniemu. Pielgrzymki to setki przebytych pieszo kilometrów, dzięki czemu osiągnięcie celu wiąże się z ogromną satysfakcją i radością z powodu pokonania własnych słabości.

Jakie funkcje pełnią pielgrzymki?

Pielgrzymki są nie tylko próbą silnego charakteru, ale również najlepszą okazją do podziwiania piękna architektury sakralnej. Pielgrzymki zagraniczne odbywają się oczywiście autobusami. Jednak na miejscu wiele się zwiedza, dlatego nie ma mowy choćby o chwili wypoczynku. W zamian poznaje się najbardziej ciekawe historie, związane ze świątyniami oraz miasteczkami czczonymi pod względem religijnym. Masowe pielgrzymki są najczęściej organizowane w okolicy najważniejszych świąt dla katolików. Święte miejsca przeżywają wówczas maksymalne oblężenie, a każdy z uczestników podróżuje we własnej intencji.

Podróże o wymiarze duchowym

Dlaczego warto brać udział w pielgrzymkach?

Najważniejszym i kulminacyjnym elementem każdej pielgrzymki jest uroczysta liturgia mszy świętej. Jest to przeżycie duchowe wysokiej rangi, zwłaszcza, gdy intencja dotyczy określonej grupy pielgrzymów. Przykładem są pielgrzymki maturzystów, którzy wyruszają w podróż, by poprosić o pozytywne wyniki egzaminów maturalnych oraz wszelką pomyślność w dorosłym życiu. Nie mniej istotne są osobiste pielgrzymki, których celem jest na przykład wyproszenie uzdrowienia siebie lub bliskiej osoby. Mają w tym pomóc wyjątkowe i nadprzyrodzone właściwości miejsc kultu religijnego. Historia kościoła rzymskokatolickiego zna przypadki, w których gorliwa modlitwa w takich miejscach potrafiła zdziałać cuda.