Pasza dla tuczników – właściwa zawartość aminokwasów

Pasza dla tuczników powinna być zbilansowania nie tylko pod kątem samego białka, lecz także aminokwasów, a więc jego wartość biologicznej. Jakie aminokwasy powinny być dostarczane świniom wraz z paszą i w jakich proporcjach?

Pasza dla tuczników: jakie aminokwasy powinna zawierać?

Wśród aminokwasów budujących białka wyróżniamy takie, które mogą być syntetyzowane samodzielnie w organizmie świni, oraz te które musimy dostarczać zwierzętom z zewnątrz, ponieważ są one w stanie ich syntetyzować.

Dlatego odpowiednio zbilansowana pasza dla tuczników powinna zawierać takie aminokwasy, jak: treonina, tryptofan, lizyna, metionina, leucyna, walina, histydyna, izoleucyna oraz fenyloanina. W zadawanej świniom paszy powinniśmy sprawdzać zarówno zawartość powyższych aminokwasów, jak i ich stosunek względem siebie.

Białko idealne, czyli jakie?

Skład aminokwasowy pasz dla tuczników znacząco odbiega od białka ciała tuczników czy też składu mleka pobieranego przez prosięta od loch. By móc dążyć do osiągnięcia białka z paszy, które pokryje zapotrzebowanie na aminokwasy we właściwych proporcjach, już kilkadziesiąt lat temu ukuto pojęcie białka idealnego. Za najlepsze kryterium jego przyswajalności dla organizmu świń uznawana jest aktualnie strawność jelitowa.

Aminokwasy a poziom tkanki białkowej tuczników

W żywieniu świń zapotrzebowanie na białko surowe musi wynikać z potrzeby zapewnienia właściwego poziomu aminokwasów. Podaje się, że zależność tę uwidocznić może tzw. beczka Liebiga, w której klepki tworzące beczkę odpowiadają wszystkim aminokwasom. Beczkę wypełnić można po brzegi wyłącznie wtedy, gdy klepki są odpowiednio długie. Wystarczy że jedna z nich będzie krótsza, a beczkę będzie można wypełnić jedynie częściowo. Adekwatną sytuację odnajdujemy w przypadku białek i aminokwasów. Dostarczony poziom aminokwasów determinuje poziom tkanki białkowej tucznika, a tak naprawdę odpowiada za to aminokwas limitujący, czyli ten, którego jest najmniej. W standardowych mieszankach dla tuczników pierwszym z aminokwasów limitujących jest lizyna. Następne to treonina, metionina i tryptofan.

Pasza dla tuczników – właściwa zawartość aminokwasów

Profile aminokwasowe dla wszystkich grup produkcyjnych

Białko idealne pomaga w pokryciu zapotrzebowania na aminokwasy przy zachowaniu proporcji najbliższych składowi ciała świń. Chodzi tu o proporcje lizyny : metioniny z cystyną : treoniny : tryptofanu, które dla poszczególnych grup produkcyjnych kształtują się jak poniżej:

  • prosięta odsadzone – 100 : 60 : 65 : 18,
  • warchlaki – 100 : 60 : 62 : 18,
  • tuczniki w I okresie tuczu – 100 : 65 : 67 : 19
  • tuczniki w II okresie tuczu – 100 : 70 : 70 : 20.
  • lochy – 100 : 65 : 68 : 19.

Dobrze zbilansowana pasza – wpływ na trzodę

Wyższa zawartość białka biologicznego w paszy przekłada się na jego lepsze trawienie i przyswajanie przez zwierzęta oraz ogranicza wydatek energetyczny przeznaczany na te procesy. Odpowiednie zbilansowanie pod kątem zawartości i wartości biologicznej białka oznacza również obniżoną produkcję amoniaku i wyższy poziom zdrowotności w gospodarstwie.