Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Gdy po ukończonych studiach licencjackich zastanawiasz się jaki kierunek dalej kontynuować? Warto zapoznać się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Bardzo ważne, żeby kierunek był pożądany na rynku pracy, by po jego ukończeniu bez problemu odnaleźć pracę w zawodzie. Oprócz własnych upodobań rozwojowych trzeba kierować się również bieżącą sytuacją rynkową. Decydując się na kierunek Komunikacja międzykulturowa w biznesie można być spokojnym jeśli chodzi o przyszłą perspektywę zawodową.

Jakie są główne atuty tego kierunku?

Studiując komunikacja międzykulturowa w biznesie ma się okazję wzięcia udziału w licznych specjalistycznych kursach takich jak negocjacje międzykulturowe czy komunikacja w biznesie. Udział w nich przygotowuje do zarządzania i negocjacji w środowisku wielokulturowym. Ponadto studenci poszerzają kompetencje miękkie, które są niezbędne do efektywnej pracy w zespole oraz kompetencje międzykulturowe, które uczą umiejętnej komunikacji z innymi kulturami. To, co może zainteresować to roczny wyjazd do jednej z partnerskich uczelni, w której można rozwinąć własne umiejętności w międzynarodowym zespole. WSE współpracuje między innymi z uczelnią Reggio nell'Emilia we Włoszech oraz Braganca w Portugalii.

Jakie kursy są realizowane w trakcie studiów?

Podczas II letnich studiów studenci biorą udział w różnych kursach realizowanych w ramach ścieżki kształcenia. Mowa tutaj o Wprowadzeniu do Komunikacji Międzykulturowej, Warsztatach antydyskryminacyjnych, Wprowadzeniu do Makro i Mikroekonomii, Podstawach prawa, Negocjacjach międzykulturowych oraz Oprogramowaniu komunikacyjnym.

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Gdzie można podjąć pracę po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci Komunikacji Międzykulturowej w biznesie mogą podjąć pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych, które poszukują specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej, a także w firmach i organizacjach międzynarodowych zatrudniających menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej. Po tych studiach można pracować również w instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych, agencjach filmowych, galeriach, muzeach, które podejmują współpracę z międzynarodowymi instytucjami, mediami takimi jak redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio, które są zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka. Osoby, które ukończyły Komunikację Międzykulturową mogą starać się o pracę w biurach spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujących kontakty międzynarodowe oraz w ministerstwach spraw zagranicznych, gospodarki, kultury oraz agencjach rządowych.

Kto może rekrutować na ten kierunek?

Na studia mogą rekrutować osoby, które posiadają ukończony kierunek studiów licencjackich z filologii w zakresie filologii angielskiej albo inny kierunek studiów przy posiadaniu certyfikatu CAE z oceną co najmniej B, CPE z oceną co najmniej C albo IELTS z oceną co najmniej 5.