Co trzeba wiedzieć na temat przeglądów kominiarskich?

Systematyczna kontrola przewodów kominowych jest niezwykle istotna. O tym muszą pamiętać osoby, który są właścicielami kominów. Co ile powinien się odbywać tego typu przegląd? Kto jest uprawiony do jego wykonywania? Co grozi za nie dopilnowanie tego kontroli?

Co ile należy dokonywać kontroli przewodów kominowych?

Ten czas jest określony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku, rozprawiającym o kwestii Prawa budowlanego. Szczegółowo mówi o tym Artykuł 62, który określa, że posiadacz lub zarządca określonego budynku jest zobowiązany do przeglądu kominiarskiego przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych co najmniej raz do roku. Jeśli po kontroli wyjdzie, że dane przewody są niedrożne, wówczas właściciele muszą z własnej kieszeni naprawić szkodę.

Takiej kontroli może dokonać osoba, posiadająca uprawnienia mistrza kominiarskiego. Ponadto musi ona należeć do Korporacji Kominiarzy Polskich. Zamiennie może je wykonywać także osoba, która posiada uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Co trzeba wiedzieć na temat przeglądów kominiarskich?

Konsekwencje wynikające z braku przeglądu kominiarskiego

Brak rocznego przeglądu kominiarskiego prowadzi do wystawienia mandatu od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w wysokości 500 zł. Podczas rutynowej kontroli kominiarz sprawdza również wykonanie zleceń z wcześniejszej kontroli.

Jak powinien wyglądać przegląd przewodu kominowego?

Te czynności są określane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku. Podczas kontroli należy wyczyścić nie tylko przewody wentylacyjne, ale także dymowe i spalinowe. Tego typu przegląd w domostwach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym dokonuje się co kwartał. W domach opalanych gazem, olejem czy innym paliwem ciekłym należy dokonywać przeglądu dwa razy do roku. W budynkach wielorodzinnych kontroli tej muszą dokonywać czeladnicy kominiarscy lub osoby z uprawnieniami budowlanymi. W domach jednorodzinnych kominy czyścić mogą sami właściciele.