Co warto wiedzieć o nauczaniu hybrydowym?

Nauczenia hybrydowe to forma nauki, która łączy tradycyjne nauczanie stacjonarne z nauczaniem zdalnym. Co zatem dobrze jest wiedzieć na ten temat? Jakie są główne zasady tego sposobu nauki?

Nauczanie hybrydowe – podstawowe informacje

Nauka w trybie mieszanym, czyli tak zwane nauczanie hybrydowe bądź nauczanie półzdalne to specjalna nowa forma nauki, która została wprowadzona w ramach walki z pandemią koronawirusa. Nauczanie to polega na tym, że w danej placówce szkolnej uczniowie zostają podzieleni na grupy, które to wymiennie uczestniczą w stacjonarnych zajęciach przeprowadzanych w szkole z nauczycielami i w zdalnych odbywających się za pomocą lekcji online w domu. Należy zaznaczyć, że o sposobie, w jaki w danej szkole będzie odbywała się nauka hybrydowa decyduje dyrektor placówki. Częstym rozwiązaniem jest np. podział uczniów danej klasy na dwie grupy, które w zajęciach stacjonarnych uczestniczą naprzemiennie, co drugi dzień. W takiej sytuacji uczniowie, którzy są w domu mają transmitowane zajęcia, które w danej chwili odbywają się w szkole.

Co warto wiedzieć o nauczaniu hybrydowym?

Co warto wiedzieć na temat zasad nauczania hybrydowego?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wśród dobrych praktyk nauczania hybrydowego wskazuje między innymi monitorowanie przez nauczycieli stopnia zaangażowania uczniów w naukę. Wszelkiego rodzaju nowe treści, które zostają wprowadzane w ramach zajęć hybrydowych nauczyciele mają obowiązek omówić i wytłumaczyć swoim uczniom. Nowe treści powinny także zostać przećwiczone z uczniami. Należy również zaznaczyć, że zajęcia hybrydowe muszą zostać przeprowadzone w taki sposób, aby były jak najlepiej dostosowane do potrzeb uczniów. Uczeń podczas lekcji online musi mieć możliwość zadawania pytań nauczycielowi. Przy wprowadzaniu nauczania hybrydowego dyrektor szkoły musi wziąć także pod uwagę to czy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt, na którym mogliby uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Jeżeli dany uczeń ze względu na braki technologiczne nie mogłoby uczestniczyć w lekcjach online dyrektor powinien zapewnić mu możliwość uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych stacjonarnie.