Coaching – czy warto podjąć studia na tym kierunku?

Nie ma chyba osoby, która by nie chciała osiągać sukcesów zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. By to urzeczywistnić często szukamy sposobów na rozwój i samodoskonalenie. Wówczas na drodze pojawia się coach, czyli osoba, która pobudza do nauki, myślenia i kształtuje odpowiednie zachowania. Skuteczne działania w tym zakresie zapewniają studia w tym kierunku. Dlaczego więc warto się ich podjąć i kto powinien się na nie zdecydować?

Coaching studia podyplomowe

Kierunek coaching studia podyplomowe pozwala na poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych postaw w życiu zawodowym i nie tylko. Pogłębiają tematykę prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, budowania relacji oraz pracy. Studia te uczą rozumienia mechanizmów, które zachodzą w psychice ludzkiej. Skupiają się na ich efektywnym i odpowiednim wykorzystaniu. Absolwenci kierunku dużo lepiej odnajdują się w życiu codziennym, potrafią innym odnaleźć ścieżkę zawodową, odpowiednią do posiadanych umiejętności, cech oraz predyspozycji. Są mistrzami w zadawaniu pytań, które motywują podopiecznych do odkrywania najlepszych rozwiązań.

Coaching – czy warto podjąć studia na tym kierunku?

Adresaci kierunku

Coaching to studia odpowiednie dla absolwentów psychologii, dietetyki, rekreacji czy wychowania fizycznego. Wynika to z faktu, iż charakter tych studiów oparty jest na wsparciu innych pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Połączenie tych kierunków z coachingiem pozwala na bardziej skuteczne i kompleksowe działania. Absolwenci tych studiów posiadają umiejętność uruchamiania potencjału osobistego i zawodowego u innych oraz kształtowania w nich prawidłowych i korzystnych nawyków.

Są dedykowane osobom, zajmującym się różnego rodzaju projektami rozwojowymi, wdrażaniem nowych umiejętności i sposobów działania oraz wspieraniem pracowników w rozwoju. Są dobrym uzupełnieniem pracy wielu pracowników działów personalnych czy HR, doradców, konsultantów czy HR biznes partnerów. Są odpowiednie również dla menedżerów, kierowników i liderów zespołów, trenerów, coachów zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji, kandydatów do roli coacha i trenera, osób poszukujących narzędzi do rozwijania kompetencji i motywacji oraz zainteresowanych własnym rozwojem i wspieraniem rozwoju innych.

Plan studiów

Studia te opierają się na zapoznaniu się z warsztatem pracy coacha. Każdy student musi poznać metody i narzędzia pracy coacha, które może zweryfikować podczas prowadzonych przez siebie sesji coachingowych. Dużym atutem jest tutaj praktyczny wymiar kierunku. W ramach studiów realizowane mogą być takie zagadnienia jak Coaching i struktura sesji coachingowej, Narzędzia coachingowe, Coaching kompetencyjny, Budowanie relacji coachingowej również w pracy on-line, Praca z perspektywą, Kontraktowanie coachingu w tym kontraktowanie sesji w wersji on-line czy Praca z przekonaniami i emocjami. W tym zawodzie niezbędne jest również opanowanie zasad pracy z grupą. Dzięki ich opanowaniu można skutecznie pracować z grupą, prowadzić coaching zespołu czy prowadzić szkolenia.