Chów świń – podstawowe zasady żywienia trzody chlewnej

Chów świń może przebiegać trojako. Niezależnie jednak od tego, na jak intensywne żywienie trzody chlewnej się decydujemy, zwierzętom musimy zapewnić optymalne warunki, a także odpowiednio zadbać o ich żywienie. Jakich zasad warto przestrzegać?

Chów świń – rodzaje żywienia

W odniesieniu do żywienia trzody chlewnej możemy wyróżnić trzy typu chowu. Z intensywnym żywieniem świń możemy spotkać się głównie na rozległych fermach. Jego celem jest uzyskanie jak najszybszego przyrostu zwierząt dla pozyskania dużej ilości mięsa. Dlatego też stosuje się tu wysokobiałkowe pasze, których dawkowanie jest ściśle powiązane z masą świń oraz przyrostem, jaki chcemy uzyskać w danym czasie.

Drugi rodzaj żywienia to typ mieszany, znany też jako średnio intensywny. Najczęściej mamy z nim do czynienia w przypadku niedużych gospodarstw prowadzonych w krajach średnio rozwiniętych. Za główny rodzaj pożywienia przyjmuje się tu mieszanki zbożowo-ziemniaczane, ale chów świń często opiera się również o pozostałości jedzenia pochodzącego z gospodarstwa domowego.

Trzeci rodzaj chowu to typ ekstensywny. Zwierzęta większość czasu spędzają na wolnej przestrzeni i żywione są wyłącznie resztkami pożywienia gospodarzy. Wydłuża to okres chowu, skutkiem czego uzyskuje się większą ilość mięsa z dużą ilością słoniny i tłuszczu.

Chów świń – podstawowe zasady żywienia trzody chlewnej

Jak dawkować pokarm świniom?

W zależności od wybranego rozwiązania, żywienie trzody chlewnej może przebiegać w sposób indywidualny albo grupowy. Pokarm może być dawkowany w całości lub częściowo, lub też zwierzęta mogą pobierać go do woli. Ważne jednak, by każda porcja pożywienia była urozmaicona i zawierała odpowiednią ilość składników odżywczych, mineralnych i witamin. Jest szczególnie istotne chociażby w przypadku intensywnego chowu świń, kiedy zależy nam na odpowiednio szybkim przyroście. Zaraz po odsadzeniu prosiąt można zacząć stosować dodatki smakowo-zapachowe, które zachęcają je do pobierania paszy.

Podstawowe zasady żywienia trzody chlewnej

Świadomy chów świń powinien być prowadzony od samego początku, by wykształcić u prosiąt nawyk częstego pobierania pokarmu. Przy intensywnych żywieniu młode odsadzane są od matki już po 7 dniach i już na tym etapie wprowadza się u nich pasze o wysokiej strawności (serwatka, skrobia po obróbce termicznej, mleko w proszku). Najlepiej gdy pokarm jest granulowany, ponieważ taka forma podnosi jego przyswajalność. To także idealny moment na wprowadzanie dodatków smakowo-zapachowych.

Przy intensywnym żywieniu równie ważne są właściwe warunki bytowe, a więc dostęp do świeżej wody, odpowiednia temperatura otoczenia (z reguły konieczne jest wprowadzenie dodatkowego źródła ciepła), czyste kojce i koryta. Pasza powinna być często zmieniana, a karmienie musi odbywać się o stałych porach. Wbrew przyjętym stereotypom, świnie są zwierzętami czystymi, które w oddzielnych miejscach załatwiają potrzeby fizjologiczne, pobierają pokarm i śpią. Stąd też zapewnienie im przyjaznych warunków ma ogromny wpływ na ich właściwy rozwój, w tym zapobieganie stresowi, który może być przyczyną groźnych dla nich chorób.